စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့(ရုံးချုပ်)၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ရုံးများတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများ လျှောက်ထားနိုင်

mdn