ကျွန်တော်၏ ၉၀ ပြည့် အမှတ်တရများ စာအုပ်ထွက်ရှိ

၂၀ ဇွန်

 

ဗိုလ်မှူးချုပ်လှထွန်း စီစဉ်ရေးသားသည့် ကျွန်တော်၏ ၉၀ ပြည့် အမှတ်တရများ စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

 

6

 

တာဝန်သိသူမှာ တာဝန်ရှိသည်။ တာဝန်ရှိလာလျှင် တာဝန်ယူရဲရမည်။ တာဝန်ယူထားသူသည် တာဝန်ပြီးဆုံးအောင် ထမ်းဆောင်ရမည်။ တာဝန်ထမ်းဆောင်သူသည် အစ၊ အလယ်၊ အဆုံး သုံးပါးလုံးကောင်းစေရမည်။ ကောင်းရုံမျှမက အရှည်တည်အောင် ကောင်းရမည်။ အရှည်ကောင်းအောင်အလုပ်သည် အကျိုးရှိသောအလုပ်၊ ရေရှည်အကျိုးရှိသောအလုပ်ဖြစ်ရမည်။ ထိုအလုပ်မျိုးကို အစွမ်းအစရှိသူ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး မြင့်သူသာ လုပ်နိုင်မည်။ ထိုသို့လုပ်နိုင်မှ တန်ဖိုးရှိသူဖြစ်သည်။ လူတိုင်းအစွမ်းအစရှိသူဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။

 

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်