မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

၁၈ အောက်တိုဘာ

 

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

11:00

12000

13:00

12000

519

6228000

MTSH

11:00

3900

13:00

3950

5648

22309600

MCB

11:00

8300

13:00

8400

281

2360400

FPB

11:00

23500

13:00

24000

23

552000

TMH

11:00

2900

13:00

2900

129

374100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )