မွန်းလွဲပိုင်း ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

 

ကုမ္ပဏီ

အချိန်

အဖွင့်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

အချိန်

အပိတ်ဈေးနှုန်း(ကျပ်)

ရှယ်ယာစောင်ရေ

ရှယ်ယာတန်ဖိုး(ကျပ်)

FMI

10:00

11500

12:00

12000

236

2832000

MTSH

10:00

4000

12:00

3950

9053

35759350

MCB

10:00

8400

12:00

8400

0

0

FPB

10:00

23500

12:00

23000

307

7061000

TMH

10:00

2950

12:00

2950

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )