၂၀၂၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ နဝမနေ့တွင် စိတ်ကြိုက်မြန်မာဘာသာရပ် ဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း နှစ်ဦးရှိ