အာဆီယံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်  ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်မှုများ

သတင်းဆောင်းပါး - လင်းလက်

အာဆီယံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့

အာဆီယံအဂတိလိုက်စားမှု   တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့    (ASEAN Parties Against Corruption _ ASEAN-PAC) သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်     ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ၊  အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတို့မှ အဂတိလိုက်စား မှုတိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီများက အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့်  တိုက်ဖျက်ရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ရည်ရွယ်ကာ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ကနဦးတွင်   “အရှေ့တောင်အာရှ        အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့  (Southeast   Asia Parties  Against  Corruption _ SEA-PAC)” အဖွဲ့အဖြစ်          ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်      စက်တင်ဘာလ  ၁၁  ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင်  လာအိုနိုင်ငံကလည်း ကောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကောင်း   အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီများက     နားလည်မှု စာချွန်လွှာ၌  ပူးပေါင်းပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက် နေ့တွင် အာဆီယံ၏ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သဖြင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် အတွက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့၏အမည်ကို “အာဆီယံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့    (Asean Parties Against Corruption _ ASEAN-PAC)” အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။

လေ့လာအတုယူစရာ

မြန်မာနိုင်ငံနှင့်  ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့သည် ၁၉၅၅ ခုနှစ်မှစ၍  သံတမန်ဆက်ဆံရေး   စတင် ထူထောင်နိုင်ခဲ့သည့်   အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးစနစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ ယဉ်ကျေး မှု၊ ဘာသာရေး စသည့် လူနေမှုစနစ်နှင့်   ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအခြေအနေများသည်    သိသိသာသာ ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ။ ထို့အပြင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးအေဂျင်စီများ   ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ASEAN_PAC အဖွဲ့အစည်းသို့       ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင်လည်း အချိန်ကာလအနည်း ငယ်သာကွာခြားသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ 

သို့ဖြစ်ရာ    မြန်မာနိုင်ငံ  အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အနေဖြင့်လည်း အနာဂတ် ကာလတွင် ထိုကဲ့သို့သော အခြေခံအကြောင်းတရား များတူညီနေသည့်  ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ   အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ (Anti-Corruption Unit _ ACU) နှင့်   ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့်   ၎င်းတို့နိုင်ငံ၏ ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ်    လေ့လာသင့်သည်များ မှတ်သားလေ့လာနိုင်စေရန် ပြုစုတင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

ACU ပေါ်ပေါက်လာခြင်း

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည်   ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု၊ အလွဲသုံးစားမှုနှင့် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုစသည့် ပြစ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပုဒ်မ သုံးခု ပါဝင်သည့် Criminal Law Act ကို ပြဋ္ဌာန်းကာ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။    ၁၉၉၉   ခုနှစ်တွင် Unit Against Corruption Practices ကို ဖွဲ့စည်း၍ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် တွင် Unit Against Corruption Practices ကို Anti-Corruption Unit_ACU အဖြစ်     အမည် ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ 

ဥပဒေပြဋ္ဌာန်း

၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေသစ်တစ်ခု  ပေါ်ထွက်လာစေရေး   ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့်   Criminal Procedure (2007) နှင့် Criminal Code (2009) တို့ကို အခြေခံထားသည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့အစည်း (Anti-Corruption Institution _ ACI) ကို  ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ 

ACI အောက်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်  မဟာဗျူဟာချမှတ်ခြင်း နှင့်  လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်းတို့ကို    တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရသည့်  အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကောင်စီ    (National   Council  Against Corruption _ NCAC) နှင့်      အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို   အကောင်အထည်  ဖော်ဆောင်ရွက်ရသည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးအဖွဲ့  (Anti-Corruption Unit _ACU) ဟူ၍ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားရှိကာ   အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။

မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏  နိုင်ငံအဆင့်    ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာ  (၂၀၁၉-၂၀၂၃) တွင် လည်း အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် အများပြည်သူအသိပညာပေးခြင်း၊         တားဆီး ကာကွယ်ခြင်းနှင့်      စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းစဉ် ၁၃ ခု၊ အညွှန်းကိန်း ၁၆ ခု တို့ကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ထားပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ(၂၀၁၀) အရ NCAC အနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများချမှတ်သွားရန်  တာဝန်ရှိသဖြင့် အမျိုးသားအဆင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာ (၂၀၂၀-၂၀၂၅) ကို   ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လတွင် ချမှတ်ခဲ့ပြီး (က) အသိပညာပေးရေး၊ (ခ) တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ (ဂ) ဥပဒေမူဘောင် ခိုင်မာအားကောင်းစေရေးနှင့်   တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေး၊ (ဃ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေး၊ (င) မူဝါဒ၊ ဥပဒေနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ခိုင်မာအားကောင်းစေရေး၊  (စ) အများပြည်သူ ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏   စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုတိုးမြှင့်စေရေးနှင့် (ဆ) ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ပေါ်ထွန်းလာစေ ရေး စသည့်မဟာဗျူဟာများကို ACU အနေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်       ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

အသိပညာပေးခြင်းနှင့် တားဆီးကာကွယ်ခြင်း

ACU အနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေး အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းကာ Grade 4 မှ Grade 12 အထိ ဆရာ ဆရာမများနှင့်   ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက်      အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးရည်ညွှန်းစာအုပ်   ၈၂၅၀၀၀  ကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ခြင်း၊ e-learning စနစ်ဖြင့် သင်ကြား ပေးခြင်း၊ Website နှင့် Facebook Page တို့မှ တစ်ဆင့်  အသိပညာပေးခြင်း၊ အခြားသတင်းမီဒီယာ များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့   ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး   တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး  လမ်းညွှန်စာအုပ်များ ထုတ်ဝေခြင်း၊   သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းကာ   ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဝန်ဆောင်ခများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ  ချပြနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်   ကျင့်ဝတ်များထုတ်ပြန်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများအတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်စေရေးရည်ရွယ်ကာ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီ ၂၂ ခုနှင့်     နားလည်မှုစာချွန်လွှာများ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်ကိုလည်း  တွေ့ရှိရပါ သည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုကြေညာခြင်း

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင်  အစိုးရဌာန ဆိုင်ရာ အရာထမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အရာ ထမ်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ခန့်အား ပိုင်ဆိုင်မှုကြေညာလွှာတင်သွင်းရေးမူဝါဒကို ACU က NCAC သို့ တင်ပြ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇  အရ ပိုင်ဆိုင်မှုကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်  ရရန်ပိုင်ခွင့်နှင့်   ပေးရန်တာဝန် ဆိုင်ရာ စာရင်းများကို ပုဒ်မ ၁၈ အရ နှစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်၊   ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်း   သို့မဟုတ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ထက် နောက်မကျစေဘဲ ACU သို့ လူကိုယ်တိုင် သွားရောက်တင်သွင်းရပါသည်။

ပုဒ်မ ၁၉ အရ   ပိုင်ဆိုင်မှုတင်သွင်းရမည့် စာရင်းတွင်    ပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း  ACU က လိုအပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီးချိန်တွင် အဂတိလိုက်စားမှုရှိကြောင်း    သံသယရှိသူများ အနေဖြင့်လည်း ပုဒ်မ ၁၇ နှင့် ၁၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ  ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန်   တာဝန်ရှိပါ သည်။ ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသူများ အနေဖြင့် ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် မမှန်မကန်တင်သွင်း ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါက ပုဒ်မ ၃၈ အရ   “ ထောင်ဒဏ် တစ်လမှ တစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့်အပြင် ငွေဒဏ် ရီးယယ် (Riel) ၁၀၀၀၀၀ မှ   ရီးယယ် (Riel) ၂၀၀၀၀၀၀ ထိပါ ချမှတ်နိုင်ပြီး ACU သို့ ကြေညာလွှာ တင်သွင်းသွားရန်” အမိန့်ချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ ငြင်းပယ်ခြင်းပြုလုပ်ပါက ပြစ်ဒဏ်နှစ်ဆ ချမှတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ 

နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

 နိုင်ငံတကာ   ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ACU အနေဖြင့်   ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၆ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကုလသမဂ္ဂ      အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗင်းရှင်းသို့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ကာ ကွန်ဗင်းရှင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု  ပြန်လည်သုံးသပ် ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လည်း    ပါဝင်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့အပြင် ADB/OECD  Anti-Corruption Initiative သို့  ၂၀၀၃  ခုနှစ်တွင်  လည်းကောင်း၊ International  Association of  Anti-Corruption  Authorities (IAACA) သို့     ၂၀၀၆  ခုနှစ်တွင်  လည်းကောင်း၊    International  Anti-Corruption Academy (IACA) သို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်  ဝင်ရောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ASEAN_PAC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လာအိုနိုင်ငံတို့နှင့်လည်း နှစ်နိုင်ငံ နားလည်မှုစာချွန် လွှာများ    လက်မှတ်ရေးထိုးကာ    အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းများကို   ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။      
                         

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးအဖွဲ့ (Transparency International- TI) ရုံးခွဲကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်အထိ   နိုင်ငံတကာပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အတော်အသင့်အောင်မြင်နေသည် ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း

၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် ၃၀ နှစ်အကြားရှိ လူငယ် ၁၂၀၀ ကို “အဂတိလိုက်စားမှုဖြစ်စဉ်များတွင် လူငယ်များ ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု” နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စစ်တမ်းတစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ဖြေဆိုသူ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းက အဂတိလိုက်စားမှုသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၏    အဓိကအဟန့် အတားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု     ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အသေးစားနှင့် အလတ်စား   စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ၁၀၀ မှ စီအီးအိုများသို့လည်း   “အသေး စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည့်   အဂတိလိုက်စားမှုများ” နှင့် စပ်လျဉ်း၍   မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းက အဂတိလိုက်စားမှုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်သည် ဟု ဖြေဆိုခဲ့သဖြင့်  ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စီရင်စု ၂၅ ခုရှိ လူဦးရေ ၁၅၉၆ ဦးသို့  “ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်  ပွင့်လင်း မြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ခံမှု” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စစ်တမ်း တစ်ခုကိုကောက်ယူခဲ့ရာ ဖြေဆိုသူ  ၉၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းက  ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏   ဘဏ္ဍာငွေ အသုံးစရိတ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍   ရှင်းလင်းသေချာစွာ မသိကြောင်း တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့သဖြင့်   ဘဏ္ဍာငွေ အရ/အသုံးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူများသို့ ပွင့်လင်း မြင်သာစွာချပြနိုင်ရေး  သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များသို့ အကြံပြုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း တွင်လည်း အမျိုးသမီး ၅၆၉  ဦးသို့ “အမျိုးသမီးများ နှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စစ်တမ်း တစ်ခုကောက်ယူခဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ် အတွင်း အမျိုးသမီးများနှင့် လူငယ်များ  တွေ့ကြုံ ခံစားနေရသည့်အခက်အခဲများကို  ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုထောက်ပြခဲ့ပါသည်။ 

နားလည်မှုစာချွန်လွှာ

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုအလေး ထား ဆောင်ရွက်နေပြီး  ပိုင်ဆိုင်မှုကြေညာခြင်း လုပ်ငန်းကို နည်းပညာအခြေပြု အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း ၎င်းတို့နိုင်ငံနှင့် သင့်လျော်သည့် စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါ သည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် TI ရုံးခွဲကို ဖွင့်လှစ်ကာ စစ်တမ်းများ  ကောက်ယူခြင်း၊   အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို   ထိထိရောက် ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံက နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်းကဲ့သို့သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်   မြန်မာ နိုင်ငံအား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ အဆိုပြုကမ်းလှမ်း လာခဲ့ရာ  နိုင်ငံတော်အစိုးရမှကြိုဆိုခဲ့ပြီး    အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး အတွေ့အကြုံ  သင်ခန်းစာ များ   ဖလှယ်၍   အပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး စီစဉ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။  

ရည်ညွှန်းကိုးကား -    
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်