အာဆီယံဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတစ်ခု မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ---

အာဆီယံဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြုအာဆီယံအသိုက်အဝန်းတစ်ခု မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို အာဆီယံစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။

 

မေး။ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း  တည်ဆောက်ရေး  လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမှာလဲ။

 

ဖြေ။ အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အာဆီယံခေါင်းဆောင်ကြီးများက အတည်ပြု သဘောတူ ခဲ့ကြတဲ့ အာဆီယံမျှော်မှန်းချက်များ၊  လုပ်ငန်းစဉ်များ၊  အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း မဏ္ဍိုင်သုံးခု၏ အခြေပြမြေပုံများ၊ အာဆီယံပဋိညာဉ် စာတမ်းများဟာ အရေးပါပြီး  အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအားလုံးက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိကြပါတယ်။

ဒါကြောင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံ ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ၂၀၂၅ အလွန် အာဆီယံအသိုက် အဝန်းနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း  မဏ္ဍိုင်သုံးခု၏  အခြေပြမြေပုံများ (မူကြမ်း)ရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားနည်းချက်များမရှိဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အာဆီယံ အသိုက်အဝန်း ဖန်တီးတည်ဆောက်ရေးအတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါတယ်။

အာဆီယံလူမှုရေး-ယဉ်ကျေးမှုအသိုက်အဝန်း  မဏ္ဍိုင်အနေဖြင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ၂၀၂၅ အလွန် ရည်မှန်းချက်မှာ ထည့်သွင်းမယ့် အဓိကအဆိုပြုအချက်များကို အသစ်ပေါ်ထွန်းလာနိုင်တဲ့ အကြောင်း အရာကိစ္စရပ်များနှင့်အညီ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်  ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌  ၂၀၂၂  ခုနှစ်  ဇွန်  ၂၃  ရက်မှ  ၂၄  ရက်အထိ  ကျင်းပခဲ့တဲ့  အာဆီယံအသိုက်အဝန်း  ၂၀၂၅  အလွန် မျှော်မှန်းချက် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ  အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှတစ်ဆင့်  အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးသို့  တင်ပြထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။

မေး။ အာဆီယံနိုင်ငံအားလုံးက လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများကို အာဆီယံစိတ်ဓာတ်ဖြင့်  မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းကျော်လွှားသင့်ပါသလဲ။

 

ဖြေ။ အာဆီယံဟာ အာဆီယံဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းပေါင်းစည်း ညီညွတ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ လူထုဗဟိုပြု အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတစ်ခု မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အာဆီယံ၏ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကို အာဆီယံစိတ်ဓာတ် နှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ 

ဒါ့အပြင် အာဆီယံဟာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ၊ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူများနဲ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါ  ပိုမိုစည်းလုံးညီညွတ်၍ အားလုံးပါဝင်သည့် အသိုက်အဝန်းတစ်ခုဖြစ်ရန်၊ အာဆီယံ၏ အချက်အချာကျမှုကို ခိုင်မာအားကောင်းစေရန်နှင့် အဓိကစိန်ခေါ်မှုများအား ခွဲခြားသတ်မှတ် သင့်ပါတယ်။