စားအုန်းဆီ အခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းဈေးနှုန်း တစ်ပိဿာ ၄၃၉၅ ကျပ်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာ

စားအုန်းဆီ အခြေခံလက်ကားရည်ညွှန်းဈေးနှုန်း တစ်ပိဿာ၄၃၉၅ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ

oil