ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၂၄၃၃ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၆၁ ဦးတွေ့ရှိ