ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၃၄၀၅ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၄၇၃ ဦးတွေ့ရှိ