ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၃၆၃၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၅၁၅ ဦးတွေ့ရှိ