ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၄၈၃၅ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာ တစ်ဦးတွေ့ရှိ