ဒီဇင်ဘာ (ပထမပတ်)လူထုလမ်းလျှောက်ပွဲ မြင်ကွင်းပုံရိပ်များ