လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ

 

 

နိုင်ငံ့စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသည့် အသေးစား၊ အငယ်စား၊   အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (MSME)   များအနက် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကို နိုင်ငံတော်က ဦးစားပေး မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အသီးသီးတို့တွင် ရှိနေသော MSMEs ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို လေ့လာရာတွင်  လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်   ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်များ  လွန်စွာအားနည်းလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

 

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင် လုပ်ငန်းခွင်၌ဖြစ်သည့် မတော်တဆမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်မှရရှိသည့်   ရောဂါများကြောင့်  အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အလုပ်သမားပေါင်း သုံးသန်းခန့် နှစ်စဉ် သေဆုံးနေကြရသည်ဟု အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့က  ခန့်မှန်းထားသည်။ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်များဆိုသည်မှာ စက်ယန္တရားများကြောင့်ဖြစ်သော ဘေးအန္တရာယ်များ (Mechanical Hazards)၊ ဓာတု ပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်သော ဘေးအန္တရာယ်များ(Chemical Hazards)၊ လျှပ်စစ်ကြောင့်ဖြစ်သော ဘေးအန္တရာယ်များ (Electrical Hazards)၊ ဇီဝဘေးအန္တရာယ်များ (Biohazards)၊ စူးရှသည့် အလင်းရောင်များ၊ ဆူညံသံများ၊ တုန်ခါမှုများ  စသည်ဖြင့်  လုပ်ငန်းခွင် သဘာဝအလိုက် အမျိုးမျိုးရှိကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည့် အလုပ်သမားများသည် မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်များကို သာမက လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများကိုပါ ကောင်းစွာသဘောပေါက်  နားလည်ထားကြ ရန်လိုသည်။

 

အလုပ်ရှင်သည်  မိမိပိုင်ဆိုင်သော  လုပ်ငန်း၏ အန္တရာယ်ရှိမှု အတိုင်းအဆနှင့် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်မှု အခြေအနေတို့ကို  တိုင်းတာအကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း၊  အလုပ်သမားများကို   ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ပေးခြင်းနှင့်   လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရေး ဝတ်စုံများကို အခမဲ့လုံလောက်စွာ ထုတ်ပေးပြီး ဝတ်ဆင်လုပ်ကိုင်စေခြင်း၊ အရေးပေါ် အခြေအနေဆိုင်ရာ အစီအမံများ   ရေးဆွဲထားရှိခြင်း၊   ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ  သင်တန်းများ   တက်ရောက်စေခြင်း၊   အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည့် အခြေအနေ ကြုံတွေ့ပါက   သတင်းပို့စနစ် ထားရှိခြင်း၊  ထိခိုက်မှု ဖြစ်ပွားမည့်ဆဲဆဲအခြေအနေတွင်  လုပ်ငန်းစဉ်ကို  ချက်ချင်းရပ်တန့်ခြင်း၊ ဖယ်ရှားရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော လုပ်ငန်းခွင်များတွင်  သတ်မှတ်သည့် အလုပ်ချိန်နာရီအတွင်း၌သာ လုပ်ကိုင်စေခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး  ကုန်ကျ စရိတ်များကို တာဝန်ယူကျခံခြင်း စသည်တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

 

အလုပ်ရှင်များနည်းတူပင် အလုပ်သမားများသည်လည်း လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ဝတ်စုံများကို စနစ်တကျ မှန်ကန်စွာသုံးစွဲရန်၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အကြံပြုချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာကြရန်၊ စက်ယန္တရားများ၊ စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်၊ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်နိုင်သည့် အခြေအနေ၊ အကြောင်းအရာ၊ ဖြစ်ရပ်များကို လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတာဝန်ခံထံ ချက်ချင်းတင်ပြရန်၊ ၎င်းတာဝန်ခံနှင့် အလုပ်ရှင်တို့၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရန် စသည်တို့အတွက် တာဝန်ရှိသည်။

 

အလုပ်သမားများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သော  လုပ်ငန်းခွင်သည်  ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သာယာသည့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခု ဖြစ်လာပြီး အလုပ်သမားများ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားမှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ဖန်တီး ပေးနိုင်သည်။ ယင်း၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးတက်လာစေခြင်း၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး မှန်ကန်တည်ငြိမ်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ပေးသွင်းမှုများအတွက် အချိန်တိကျမှန်ကန်စေခြင်း စသည့်ကောင်းကျိုးများ ရရှိစေနိုင်သည်ဖြစ်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကို အလုပ်ရှင်များရော အလုပ်သမားများပါ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြရပါမည့်အကြောင်း။

 

မြန်မာ့အလင်း