မှားတတ်သောသတ်ပုံနှင့် မမှားသင့်သောသတ်ပုံများ အနှစ်ချုပ် စာအုပ်ထွက်ရှိ

၄ ဇူလိုင်

 

ကျောင်းသားကျောင်းသူများသိရှိနိုင်စေရန် စာရေးသူရွှေဒါးမောင်မြင့်ထွန်း(အမျိုးသားစာပေဆုရ) စီစဉ်ရေးသားသည့် မှားတတ်သောသတ်ပုံနှင့်မမှားသင့်သောသတ်ပုံများ အနှစ်ချုပ် စာအုပ်ထွက်ရှိ လာသည်။

 

2

 

မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံသည် မြန်မာစာပေ၏ အသက်ပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံသည် မြန်မာစာ၏ အခြေခံဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာစာတွင် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှန်ကန်မှ ဆိုလိုသော အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုတိကျစွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဝေါဟာရစကားလုံးများကို ရေးသားရာ တွင် ဝေါဟာရနှင့် သဒ္ဒါအထားအသိုမှန်သော်လည်း သတ်ပုံသတ်ညွှန်း အသုံးမမှန်လျှင် အဓိပ္ပာယ် ကွဲလွဲသွားနိုင်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်ကို ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

 

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်