မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း အတိုးရငွေဖြင့် မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၄၃ ရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ၄၅ ခုအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့

မိတ္ထီလာ မတ် ၂၂

 

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာခရိုင်အတွင်းရှိ ကျေးရွာ ၄၃ ရွာတွင် မြစိမ်ရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း အတိုးရငွေဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ၄၅ ခုအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ခရိုင်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။  

 

မိတ္ထီလာခရိုင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ မိတ္ထီလာ၊ မလှိုင်၊ သာစည်၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်များတွင် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း ၁၇၆ ယူနစ်၊ အကျိုးပြုကျေးရွာ ၂၀၇ ရွာကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါကျေးရွာများအနက် ကျေးရွာ ၄၃ ရွာတွင် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း အတိုးရငွေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း (၂)ခု၊ ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၆)ခု၊ ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁)ခု၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းလုပ်ငန်း (၃၆)ခုတို့အား စီမံကိန်းအတိုးရငွေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်းမှ ငွေကျပ် ၃၂၈ ဒသမ ၃၃၉၃၄ သန်း ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ ၆၅၁ ဒသမ ၄၄၁၁၇၃၅ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

 

ယင်းသို့ မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း အတိုးရငွေ(၅၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ မိတ္ထီလာမြို့နယ်တွင် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း (၉)ရွာတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၃)ခု၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း (၇)ခုတို့အား စီမံကိန်းအတိုးရငွေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ၇၆ ဒသမ ၃၈၃၁၅ သန်း၊ ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ ၈၀ ဒသမ ၆၉၈၅ သန်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မလှိုင်မြို့နယ်တွင် မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်း ကျေးရွာ ၁၄ ရွာတွင် ရေရရှိရေးလုပ်ငန်း (၂)ခု၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၁)ခု၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း (၁၂)ခုတို့အား စီမံကိန်းအတိုးရငွေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ၉၉ ဒသမ ၅ သန်း၊ ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ ၂၂၄ ဒသမ ၀၂၆၁ သန်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် သာစည်မြို့နယ်တွင်   မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကျေးရွာ ၈ ရွာတွင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၁)ခု၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း (၇)ခုတို့အား စီမံကိန်းအတိုးရငွေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ၅၁ ဒသမ ၉၄၀၈ သန်း၊ ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ ၂၁၆ ဒသမ ၆၅၆၁၄၈၅ သန်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွင်  မြစိမ်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကျေးရွာ ၁၂ ရွာတွင် ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (၁)ခု၊ ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၁)ခု၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်း (၁၀)ခုတို့အား စီမံကိန်းအတိုးရငွေ (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ၁၀၀ ဒသမ ၅၁၅၃၉ သန်း၊ ပြည်သူထည့်ဝင်ငွေ ၁၃၀ ဒသမ ၀၆၀၄၂၅ သန်းတို့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်မြင့်ဝင်းထံမှ သိရသည်။

 

သိန်းမြင့်ကျော်(မိတ္ထီလာ)