နိုင်ငံတကာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းများ(09-01-2019)

နေပြည်တော် ၉ ဇန်နဝါရီ

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၉ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်သော နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ 

 

 

20190109

MDN

 

ကိုးကား - မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်