နိုင်ငံတကာတွင် လူပြောများနေသည့် အကြမ်းဖက်သမားလေးယောက်ကို ၎င်းတို့နှင့်ထိုက်သင့်သည့်အပြစ်ဒဏ် ဘာကြောင့်ပေးရသလဲ