နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထတစ်နှစ်တာ ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ

==========================

- ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး

- လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

- နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၈ ရက်

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်။