ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေမည့် IQ TESTS ဉာဏ်စမ်းအရုပ်ဆက်နည်းများ စာအုပ်ထွက်ရှိ

၁၂  ဒီဇင်ဘာ

 

ဆရာဦးထွန်းကျော် ရေးသားသည့် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်စေမည့် IQ TESTS ဉာဏ်စမ်း အရုပ်ဆက် နည်းများ စာအုပ်ထွက်ရှိလာသည်။

 

05

 

ကလေးငယ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်များ၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများပိုမို ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ဘဝရပ်တည် ရာတွင် ဇွဲမလျှော့ဘဲ ကြိုးစားအားထုတ်စေရေး ရည်ရွယ်ရေးသားထားသည့် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။

 

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်