ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာစာ၊ အင်ဂျင်နီယာသင်္ချာ၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနများအတွက် လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) နည်းပြ/ သရုပ်ပြနှင့် စာကြည့်တိုက်ဌာနအတွက် လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀ -၂၂၆၀၀၀) စာကြည့
mdn
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြေတိုင်းဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူး (၃၁) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
mdn
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ နေပြည်တော် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာ နောက်ဆုံး လျှောက်ထားရမည့်ရက် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်
mdn
သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာရင်းကိုင် (၂) ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူ
သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူး (၂၀)နေရာအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူ

mdn

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်းများလျှောက်လွှာခေါ်ယူ
mdn