တန်ဖိုးရှိတဲ့လူနှင့် ရင်တွင်းစကား စာအုပ်ထွက်ရှိ

၂၅ ဇူလိုင်

 

စာရေးသူ ဘထွန်းအောင် စီစဉ်ရေးသားသည့် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူနှင့် ရင်တွင်းစကားစာအုပ် ထွက်ရှိလာသည်။

 

06

 

ပညာတတ်ဖို့၊ စာတတ်ဖို့၊ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအကျိုးကို၊ လောကအကျိုးဆောင်ရွက်တတ်ဖို့ လူငယ်များကို လမ်းညွှန်ထားပြီး ကျင့်ဝတ်ပြည့်စုံ၊ ပညာဂုဏ်ရှိ၊ တာဝန်သိမှု၊ လူ၏နီတိ ကျင့်ဝတ်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော အပြုအမူဆိုင်ရာ စ ည်းကမ်း၊ ဥပဒေများဖြစ်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းမထားသော်လည်း လိုက်နာကျင့်သုံးရသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုလည်း လူ့ကျင့်ဝတ်ဟုခေါ်သည်။ တန်ဖိုးရှိသောလူ့ဘဝကို ပိုမိုတန်ဖိုးတက်စေရန်ကျင့်ဝတ်၊ စည်းကမ်း၊ တာဝန်များဖြင့် စောင့်ထိန်းတည်ဆောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။

 

ကြေးမုံ စာအုပ်စင်