ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများ

FMI - First Myanmar Investment Public Company Limited

MTSH - Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.Ltd.

MCB - Myanmar Citizens Bank Ltd.

FPB - First Private Bank Ltd.

TMH - TMH Telecom Public Co.Ltd.

( Source - Yangon Stock Exchange )