ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၀၁၉၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၁၇၆ ဦးတွေ့ရှိ
ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၃၆၃၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၅၁၅ ဦးတွေ့ရှိ
ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၉၅၉၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၂၅ ဦး တွေ့ရှိ
စားသုံးဆီကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့စားဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ
ဓာတ်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း ၁၂၁၉၈ ခု စစ်ဆေးပြီးစီး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ် ၃၉၀ တွေ့ရှိ
မချမ်းဘော့မြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းမှ ကျောင်းဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ