ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၏ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ရည်မှန်းချက် 

ဇာနည်ဘွား

ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အမိမြေ ခိုင်ခိုင်မြဲရေး ကြိုးစားကြရမယ်

ရဲယံ

ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၏ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ရည်မှန်းချက်

အာဆီယံအသိုက်အဝန်း မျှော်မှန်းချက် ၂၀၄၅ (သို့မဟုတ်) “တက်ကြွ၍ ကြံ့ခိုင်မှုရှိပြီး ဆန်းသစ် တီထွင်နိုင်သော ပြည်သူ့ဗဟိုပြု အာဆီယံ”

 

ခံယူချက် စေတနာနှင့် အမြော်အမြင်ရှိမှုအပေါ်တွင် မူတည်၍ …..

 

အာဆီယံအသိုက်အဝန်း မျှော်မှန်းချက် ၂၀၄၅ (သို့မဟုတ်) “တက်ကြွ၍ ကြံ့ခိုင်မှုရှိပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သော ပြည်သူ့ဗဟိုပြု အာဆီယံ”